Wykorzystanie MedGo Cloud w świadczeniu usług porady dietetycznej.

Kto korzysta z rozwiązania MedGo Cloud? Kto korzysta z rozwiązania MedGo Cloud? Przedstawiamy firmę Nefrologin, której przedstawiciel, Michał Sajewicz, odpowiedzialny za kontakt z klientami, odpowiada na kilka pytań MedGo. Przybliżą one, w jaki sposób Nefrologin wykorzystał telemedycynę do świadczenia usług dietetycznych.

MedGo: Do kogo skierowane są usługi dietetyczne świadczone przez Nefrologin?
Nasze usługi kierujemy do ludzi z problemami nefrologicznymi – głównie do pacjentów w okresie przeddializacyjnym, ale również do tych, którzy już rozpoczęli dializoterapię. Osoby, które mają problemy nefrologiczne, powinny szczególnie zwracać uwagę na dietę w swoim życiu, gdyż ma ona nieoceniony wpływ na ich zdrowie.

MedGo: Dlaczego Nefrologin wybrał usługę MedGo Cloud do świadczenia usług dietetycznych?
MedGo to firma, która posiada duże doświadczenie w dziedzinie telemedycyny i jest znaczącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań na rynku medyczno-technologicznym. Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się na kolejne wdrażane rozstrzygnięcia, aż powstało MedGo Cloud. Dzięki temu rozwiązaniu panie dietetyczki mogą swobodnie kontaktować się z pacjentami i lekarzami drogą elektroniczną, a w razie potrzeby przesyłać pliki w doskonałej jakości.

MedGo: Jakie metody leczenia wykorzystuje Nefrologin i jakie korzyści uzyskuje dzięki współpracy z MedGo?
Nasze usługi mają umożliwić polepszenie jakości życia osoby przewlekle chorej, jednak w kontakcie z pacjentem stawiamy na nowoczesność. Do korzyści, jakie płyną ze współpracy z firmą MedGo możemy z pewnością zaliczyć: synchronizację aplikacji mobilnej z kartą pacjenta, powiadomienia sms, prowadzenie elektronicznego dzienniczka, dzięki któremu bezpośrednio i lepiej kontrolujemy stan zdrowia chorego, a co za tym idzie – świadczymy szybką pomoc w razie problemów. W przyszłości chcemy również wprowadzić automatyczne alarmy, w przypadku kiedy zostaną przekroczone pewne normy, np: ciśnienie, wskaźnik masy ciała BMI itd.

MedGo: Co Państwa w szczególności zainteresowało w usłudze MedGo Cloud??
Przede wszystkim możliwość przeprowadzania konsultacji na odległość i przechowywania wyników badań w “chmurze”. Zdalna opieka ma przed sobą przyszłość i postanowiliśmy pójść tą drogą. Jesteśmy pierwszą firmą, która wprowadziła takie rozwiązanie w nefrologii. Jesteśmy z tego osiągnięcia dumni.

MedGo: W jaki sposób dietetyczki kontaktują się z pacjentami?
Najpierw Panie dietetyczki odbyły szkolenie, jak korzystać z rozwiązania MedGo Cloud. Do dyspozycji mają platformę, poprzez którą pacjenci mogą kontaktować się e-mailowo, jak również prowadzone są wideokonsultacje, ale to wszystko zależy od zakresu pełnionej usługi.

MedGo: Czy pacjent może być spokojny o swoje dane osobowe?
Oczywiście, wszystkie dane na serwerze są zabezpieczone i zaszyfrowane dzięki protokołom SSL (Secure Socket Layer). Przestrzegamy wszelkich warunków legalności przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie Danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

MedGo: Czy poleciłby Pan placówkom medycznym współpracę z MedGo?
Jak już wspomniałem, MedGo ma spory bagaż doświadczeń na polu telemedycznym. Pacjenci są zadowoleni, że mogą konsultować swoją dietę na odległość. Jest to wrażliwy temat, nie każdy chce dzielić się nim twarzą w twarz. Wspólnie z MedGo znaleźliśmy rozwiązanie. Poza tym, telemedycyna w dobie komputeryzacji i nowoczesności, to doskonałe dodatkowe źródło dochodu dla placówki. Jak najbardziej polecam jednostkom medycznym współpracę z MedGo.

MedGo: Jest nam bardzo miło, dziękujemy za rozmowę.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Nefrologin oraz do skorzystania z usług dietetycznych.