Telemedycyna w Polsce: wdrożenie zdalnej diagnostyki kardiologicznej

Jak wygląda praca przy wdrożeniu rozwiązań telemedycznych od kuchni? Emilia Marczak, account manager, odpowiedzialna w MedGo za współpracę z placówkami medycznymi i obsługę klientów indywidualnych, odpowiada na pytania, które chciałby zadać każdy, sceptycznie nastawiony do telemedycyny, lekarz. Jesteśmy pewni, że Emilia rozwieje Państwa wątpliwości. Zapraszamy do lektury.

Emilka

1)Jak wygląda procedura wdrożenia zdalnej diagnostyki kardiologicznej w placówce medycznej?
Procedura wdrożenia usług telemedycznych zaczyna się od poznania realnych potrzeb Lekarza/Placówki i przedstawienia sposobu ich realizacji. Następnie wybierany jest szczegółowy zakres usług, jakie mają być świadczone i ustalane są szczegóły dotyczące wdrożenia systemu i doboru urządzeń. Lekarz/Placówka ma możliwość pracy na gotowych rozwiązaniach MedGo bądź też wspólnie “szyjemy” usługę na miarę, co wiąże się z modyfikacjami systemu i urządzeń specjalnie dla klienta. Kolejny krok to uruchomienie usługi na indywidualnie stworzonym koncie dla Lekarza/ Placówki na platformie i przeprowadzenie wewnętrznych testów. Po testach następuje faza szkoleń personelu oraz przekazania wszystkich dostępów i urządzeń. Procedurę uważa się za zakończoną i Lekarz/Placówka może już świadczyć usługę i czerpać korzyści.

2)Czy szkolisz placówki medyczne, zanim zaczną korzystać z rozwiązań MedGo?
Tak, w każdym przypadku szkolenie jest obowiązkowe, ponieważ niesie za sobą wdrożenie w placówce systemu telemedycznego oraz wprowadzenie nowoczesnych urządzeń. Każdy pracownik, czy to z personelu lekarskiego czy też średniego uzyskuje dostęp do platformy MedGo, za pośrednictwem której świadczone są usługi, dlatego też musi przejść szkolenie z zakresu korzystania z platformy za pomocą urządzeń MedGo. Szkolenia są przyjemnym obowiązkiem, gdyż odbywają się w bezstresowej atmosferze, a sprzyjają temu główne zalety platformy i urządzeń Medgo, które są proste i intuicyjne w obsłudze.

3)Jak długo trwa wdrożenie eOpis-u?
Czas wdrożenia zależy całkowicie od indywidualnych wymagań klienta. Jeśli współpraca jest oparta na gotowych rozwiązaniach-, to czas potrzebny na stworzenie dostępu do platformy MedGo, zamówienia i konfiguracji urządzeń, przeprowadzenia testów i szkoleń zamyka się w 7 dniach roboczych. Biorąc pod uwagę sytuację, kiedy usługa jest specjalnie modyfikowana pod potrzeby klienta, okres ten może się wydłużyć do 14 dni, w zależności od czasu trwania prac specjalistów i realizacji testów systemu, aż efekt będzie najbardziej satysfakcjonujący.

4)Jakie są korzyści z przystąpienia do współpracy z MedGo?
Współpraca z MedGo niesie za sobą same korzyści. Główną z nich jest prestiż stania się partnerem lidera rozwiązań telemedycznych w Polce. Każdemu kontrahentowi zapewniamy wsparcie marketingowe i techniczne. Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań telemedycznych podnosi konkurencyjność placówki i poszerza zasięg jej działania o usługi komercyjne, na których obecnie można czerpać największe zyski. Lekarze mogę zwiększać swoje kompetencje poprzez dodawanie usług z innych specjalizacji dla swoich pacjentów, a całkowitą odpowiedzialność za stronę medyczną ponosi MedGo. Pacjenci także wolą być przywiązani do jednej placówki w której mają zapewnioną opiekę specjalistyczną, niż być skazani na dojazdy do innych odległych placówek. Zarówno dla Lekarza jak i Pacjenta jest to oszczędność czasu, ponieważ badania EKG metodą eOpis wykonuje się błyskawicznie, a to znacznie usprawnia pracę personelu i skraca kolejki.

5)Jakie wątpliwości mają placówki medyczne przed wdrożeniem?
Dla większości placówek telemedycyna jest tematem jeszcze nie zgłębionym i wątpliwości leżą głównie po stronie personelu. Główną barierą jest dystans do nowych technologii oraz niechęć do poznawania i uczenia się korzystać z nowatorskich rozwiązań w medycynie. Personel jest przyzwyczajony do swoich długoletnich zadań i wszystko, co obce i nowe wydaje się być problemowe. Oporem jest także niski poziom wiedzy z zakresu obsługi komputera wśród średniego personelu w Polsce, z którym zawsze należy uporać się podczas szkoleń. Istotna jest też kwestia odpowiedzialności za nowe zadania wśród personelu, który niechętnie się ich podejmuje. Wdrożenie rozwiązań telemedycznych wprowadza zmiany w pracy każdej placówki i jest to normalne, że wśród personelu rodzą się wątpliwości, pytania i obiekcje. A my mamy sposób, by temu zaradzić.

6)W takim razie, jak radzisz sobie z ewentualnymi obiekcjami?
Najlepszym sposobem na pokonanie obiekcji jest pokazanie doświadczeń placówek i pacjentów już korzystających z eOpisu oraz doświadczeń własnych. Dużo obiekcji łamie się też od razu podczas szkolenia, ponieważ już wtedy personel widzi, że obsługa platformy medycznej i urządzeń jest intuicyjna i mało czasochłonna a wykonywanie badań idzie sprawnie i szybko. Warto pokazać nowemu klientowi obecne wdrożenia, opowiedzieć jak wygląda to w innych placówkach i że usługa działa prawidłowo i przynosi wymierne efekty. Wiele placówek staje przed takimi samymi dylematami podczas wyboru tego rodzaju usługi jaka jest eOpis, dlatego też mamy już gotowe odpowiedzi na nurtujące pytania placówek i wiedzę, jak nie dopuścić do powstania problemów, które mogłyby pojawić się podczas wdrożenia. Zawsze gwarantujemy wsparcie techniczne i w każdej sytuacji wystarczy tylko kontakt telefoniczny, aby uzyskać niezbędną pomoc.

7)Czy trudno jest przekonać lekarza stosującego tradycyjne metody leczenia do rozwiązań telemedycznych?
Telemedycyna, choć w Polsce rozwija się prężnie, to w dalszym ciągu większość lekarzy nie jest przekonana co do jej możliwości i wiarygodności. Do tego dochodzi jeszcze obawa przed tym, że wkrótce telemedycyna może zastąpić żywych lekarzy i ci zostaną bez zatrudnienia. Sęk w tym, że ideą telemedycyny nie jest wyparcie lekarzy, tylko pomoc i rozwinięcie ich możliwości. MedGo wychodzi naprzeciw takim barierom i mimo braku przekonania ze strony lekarza może zaprosić go do korzystania z usług w ramach pilotażu. Pilotaże mają na celu sprawdzenie naszych rozwiązań u klientów, którzy nie są w stu procentach zdecydowani. Podczas takiego przedsięwzięcia Lekarz ma okazję w praktyce stosować usługi telemedyczne w swojej placówce i nabyć doświadczenie, które w rezultacie utwierdza go, że wdrożenie eOpisu przynosi pozytywne efekty dla placówki i nie tylko te finansowe. Tak więc, zachęcamy Lekarzy do brania udziału w testowych wdrożeniach jako pierwszy krok do unowocześniania i podniesienia konkurencyjności swoich placówek.

8)Czy pacjent może być spokojny o swoje dane osobowe i wyniki badań?
Wszelkie kwestie ochrony danych osobowych są uregulowane w umowach współpracy jakie MedGo podpisuje z placówką przystępującą do projektu. MedGo jak najbardziej spełnia warunki legalności przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie Danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz tego samego wymaga od swoich partnerów. Ponadto, zgodnie z powyższą ustawą na MedGo ciąży bezwzględny obowiązek wykonywania usługi w sposób uniemożliwiający powzięcie informacji o danych osobowych i medycznych pacjentów korzystających z platformy MedGo, zaś w przypadku uzyskania takich informacji i danych w związku z realizowaną usługą – zachowania ich w tajemnicy. Na dowód tego, w grudniu 2013 roku MedGo przeszło pozytywnie audyt GIODO, zatem pacjenci, którzy korzystają z usługi eOpis mogą być pewni, że ich dane osobowe i wyniki badań są starannie zabezpieczane.

9) Komu najbardziej jest potrzebna usługa eOpisu i dlaczego?
Usługa eOpis została stworzona z myślą o osobach z problemami kardiologicznymi, które ciężko zdiagnozować w warunkach dostępnych dla danego pacjenta. Duże odległości do placówek medycznych, brak lekarzy specjalistów oraz niewystarczające wyposażenie placówek stanowią bariery w szybkim rozpoznaniu zaburzeń, a co za tym idzie – szybszej pomocy pacjentowi, która jest priorytetem. Dzięki usłudze mamy możliwość stałego monitorowania pacjenta w domu bez narażania go na uciążliwe dojazdy. Ze drugiej strony eOpis jest doskonałym narzędziem zarabiania dla Placówek, które nie posiadają poradni kardiologicznych, lekarzy rodzinnych oraz lekarzy medycyny pracy. Dzięki wdrożeniu eOpisu poszerza się zakres świadczonych usług komercyjnych, a co za tym idzie powiększa się grono korzystających pacjentów i rosną zyski. Dla pacjenta jest to możliwość diagnozy stanu serca bez konieczności udawania się do odległych placówek i oczekiwania w długich kolejkach na badanie czy konsultację kardiologiczną, natomiast dla Lekarzy to sposób na zatrzymanie pacjentów u siebie bez potrzeby odsyłania ich do innych poradni. Niesie to za sobą profity finansowe oraz przywiązanie pacjenta do długotrwałego korzystania z usług jednej placówki. Zatem eOpis odpowiada na potrzeby zarówno lekarza jak i pacjenta.

10)Czy miałaś okazję zbadać swoje serce urządzeniem MedGo?
Tak, niejednokrotnie. Aby móc jak najlepiej przekazać praktyczną wiedzę dotyczącą obsługi urządzeń należało poznać je na własnej skórze. Dla mnie zetknięcie się w pracy z telemedycyną było całkowicie nowym doświadczeniem i nigdy nie pomyślałabym, że kiedyś właśnie w taki sposób będę mogła badać swoje serce. W dobie rozwijającej się medycyny taka wiedza jest niezwykle cenna i sprawia mi radość, że mogę ją przekazywać innym. Wierzę, że dzięki rozwiązaniom, jakie wprowadza MedGo, już niedługo uda się pokonać wszelkie bariery czasowe i odległościowe między lekarzem a pacjentem, co z pewnością podniesie standardy opieki medycznej w Polsce.