Telemedycyna w służbie Zakładom Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Dobro pacjenta jest dla MedGo kluczową sprawą, niemniej jednak staramy się również uświadomić placówkom medycznym, że poprzez współpracę z nami możliwe będzie połączenie innowacyjnych telemedycznych rozwiązań z jednoczesnymi korzyściami finansowymi dla ośrodków. W artykule Telemedycyna – dobre praktyki prezentujemy, jak będzie wyglądało polskie społeczeństwo na przestrzeni  przyszłych kilkudziesięciu lat. W 2013 roku co 5 Polak był w wieku poprodukcyjnym (1), a z roku na rok będzie przybywać seniorów. W tym przypadku to realny zysk na rynku telemedycznym, który podobnie jak w USA, Krajach Skandynawskich czy Niemczech rozwinie się także w Polsce.

W zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych pracują głównie same pielęgniarki. Lekarz POZ bądź specjaliści są wzywani jedynie w wyjątkowych sytuacjach albo przybywają na oględziny raz w miesiącu. Pacjenci są pod stałą opieką pielęgniarek i wymagają od nich najlepszych kompetencji, dlatego należy wspomnieć, czego prawodawca wymaga od pielęgniarek. Ustawa z 15 lipca 2011r. określa zasady wykonywania tego zawodu, które polegają na: rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta, rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem, samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielegnacyjnych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Dostrzegamy zatem, jak wielka odpowiedzialność łączy się z zawodem pielęgniarki. Widać to szczególnie w ZPO-sach, gdyż na miejscu nie ma lekarza. Pacjenci poddają się tam wielorakim zabiegom oraz procedurom medycznym, bo wiedzą, że Panie pielęgniarki wykonują swoją pracę fachowo i rzetelnie. Jednak zawsze można usprawnić i polepszyć stan takich zakładów od strony infrastrukturalnej. Z zainteresowaniem przyglądamy się rozwojowi telemedycyny po zachodniej stronie oceanu. Tam już najmłodsi pacjenci ze stanu Montana korzystają z telemedycyny, gdzie odległość z miejscowości Billings do najbliższego specjalisty neurologa wynosi ponad 800km. Natomiast w stanie Arkansas kobiety po porodzie mogą liczyć na zdalne konsultacje z lekarzami rodzinnymi, pediatrami, położnikami czy neonatologami. Polska nie jest może tak bogatym krajem jak USA i nadal dużo przeznaczamy z budżetu państwa na sektor zdrowia, to jednak wdrożenie telemedycyny mogłoby w wielu przypadkach załatwić trudną kwestię finansową placówek medycznych oraz stać się, podobnie jak w Skandynawii, uzupełnieniem systemu publicznego, gdzie lekarze wypisują urządzenia telemedyczne na receptę.

MedGo oferuje rozwiązania z dziedziny telemedycyny, dzięki którym ośrodki opiekuńcze zaoszczędzą czas oraz pieniądze na wydatki, które później będzie można przeznaczyć chociażby na wartościowe pożywienie dla pacjentów. Dla placówki medycznej korzystne jest zainwestowanie ok. 300zł miesięcznie, by później pacjenci oraz zakład czerpali obupólne pożytki. W razie nagłego wypadku lub niespotykanego wydarzenia pielęgniarka może uzyskać specjalistyczną poradę medyczną od kardiologa czy fizjoterapeuty, nie musi wzywać bezpośrednio karetki pogotowia do zakładu opiekuńczego i stresować pozostałych podopiecznych. Należy zaznaczyć, że wśród zakładów opiekuńczych wyróżniamy zakłady przystosowane do opieki nad osobami przewlekle chorymi, a także nad osobami chorymi psychicznie. Usługi świadczone przez MedGo są uniwersalne, ponieważ mogą z nich korzystać wielorakie ośrodki, także te publiczne.

„Świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom w zakładzie opiekuńczo-leczniczym finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia, koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi natomiast sam pacjent. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.” (2)

Zatem średnio ośrodek opiekuńczy powinien otrzymać na świadczenia dla pacjenta: 844,45zł (wartość najniższej emerytury) x 250% = 2111, 125zł. Jednak w praktyce często wygląda to inaczej, gdyż mało który senior otrzymuje miesięcznie ponad 2100zł, dlatego kwota ta jest dostosowywana do finansowych możliwości pacjentów.

Zatem średnio ośrodek opiekuńczy powinien otrzymać na świadczenia dla pacjenta: 844,45zł (wartość najniższej emerytury) x 250% = 2111, 125zł. Jednak w praktyce często wygląda to inaczej, gdyż mało który senior otrzymuje miesięcznie ponad 2100zł, dlatego kwota ta jest dostosowywana do finansowych możliwości pacjentów.

1) Dzięki MedGo CardioMonitor pielęgniarki będą mogły zdalnie wykonać badanie EKG, a po 15 minutach otrzymają opis wraz z diagnozą dla pacjenta, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty u kardiologa. Natomiast jeśli chory potrzebuje rehabilitacji kardiologicznej, wystarczy skorzystać z innej usługi MedGo – Telerehabilitacji. Pielęgniarki będą wiedziały, czy stan pacjenta jest odpowiedni, by w tym dniu ćwiczył.

ośrodek1

Przykładowo:

Usługę CardioMonitor pielęgniarka świadczy w ramach miesięcznego abonamentu 250zł , w którym otrzymuje w dzierżawę aparat EKG Eho Mini o wartości ok 600zł, system do obsługi i jego integrację z HIS (API) Gabinetu oraz wykonanie 5 opisów badań EKG. Aparat jest wykorzystywany do badań stacjonarnych w gabinecie oraz wypożyczany pacjentom.

  •   Za wykonywanie badania pacjentowi pielęgniarka pobiera opłatę 50zł (sugerowane)
  • Za wypożyczenie pacjentowi aparatu do domowego monitoringu Event Holter pielęgniarka pobiera opłatę 199zł (sugerowane)

Zatem przy miesięcznym wykonaniu 5 badań EKG oraz 5 badań Event Holter placówka zarabia:
5x 50zł + 5x 199zł= 250zł + 995zł = 1245zł

Po odliczeniu kosztów abonamentu i dodatkowych opisów zysk zakładu wynosi :
1245zł – 250zł – 5x19zł= 1245zł – 345zł = 900zł

Nie wliczając w to oczywiście koszów, jakie musiałby ponieść ośrodek zatrudniając kardiologa.

Podsumowując, miesięczne zyski Lekarza który wykona 5 badań EKG i 5 badań Event Holter wyniosą 900zł, co w rocznej perspektywie daje zyski na poziomie 11 tyś złotych dla jednego zakładu opiekuńczego.

2) Oprócz tego możliwy jest zakup urządzeń teleopiekuńczych dla seniorów, by za opłatą korzystali z nich w domu, w tym telefon komórkowy z przyciskiem życia, aparat PS1 do badań EKG (urządzenie wysyła sygnał akustyczny, a specjaliści MedGo zdalnie diagnozują pacjenta), w przyszłości także opaski. Niedługo dostępna będzie również darmowa aplikacja mobilna ze wszelkimi udogodnieniami.

ośrodek2

 

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY:

  •  Specjalistyczna opieka nad pacjentami – osoby starsze i niepełnosprawne będą zdalnie nadzorowane kardiologiczne.
  •  Pełen komfort dla pielęgniarek i ich podopiecznych – przypominanie o porach podawania leków, o ich przepisanych rodzajach i dawkach.
  •  Rozwianie wątpliwości – gdy pacjent lub pielęgniarka nie wie, jak zareagować w danej sytuacji.
  •   Natychmiastowa pomoc – w razie nagłego wypadku, wystarczy jedynie wcisnąć przycisk życia, by o incydencie zostały powiadomione służby ratownicze.
  •  Inwestycja w teleopiekę zostanie zrekompensowana obniżeniem kosztów w innych obszarach pomocy społecznej, systemu rehabilitacji czy ochrony zdrowia. Okres hospitalizacji pacjentów znacznie się skróci, przez co łatwiejszy będzie dostęp do usług zakładów opiekuńczych.

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z ofertą lub wejdź w zakładkę WSPÓŁPRACA.

Skontaktuj się z Emilią lub Robertem.

 

1. GUS
2. NIK, 2010; Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania zakładów opiekuńczo-leczniczych
3. http://damy-rade.info/system-opieki-w-polsce/chory-w-placowce-opiekunczej/zaklady-opiekuncze/
4. http://nipip.pl/index.php/aktualnosci/2302-czlowiek-stary-w-instytucji-opiekunczej-rola-i-odpowiedzialnosc-pielegniarki-w-domu-pomocy-spolecznej-w-swietle-obowiazujacych-przepisow-prawnych