Telemedycyna – perspektywy rozwoju w profilaktyce i opiece senioralnej

Nasze społeczeństwo coraz bardziej się starzeje, co nie jest bez znaczenia dla polityki senioralnej w Polsce. Cel działań jest jeden – jak najdłuższe utrzymanie dobrego stanu zdrowia u osób starszych. Dlatego też w piśmie od Ministra Zdrowia, kierowanym do Pana Michała Szczerby, Przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej z dn. 18 lipca br., czytamy, że w ramach prac nad informatyzacją sektora zdrowia, planowane są takie projekty jak: Internetowe Konto Pacjenta czy bezpłatne aplikacje internetowe. Na tej liście znalazła się także telemedycyna, w ramach której pojawia się jest rozwój usług społecznych i opiekuńczych, opracowanych specjalnie z myślą o osobach starszych. Wszystkie opisane w  dokumencie działania mają za zadanie obniżyć koszty leczenia chorych i poprawić poziom komunikacji pomiędzy pacjentem a lekarzem. Zachęcamy do zapoznania się z całą treścią dokumentu, opisującego plany na najbliższe lata.

PDF - ikona Pismo Ministra Zdrowia