Perły Medycyny stawiają na eZdrowie

23 listopada w warszawskim Hotelu Gromada odbyła się Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, podczas której wręczone zostały nagrody w projektach organizowanych przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.

 

Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ to wydarzenie, które rokrocznie gromadzi przedstawicieli zwycięskich podmiotów oraz przedstawicieli instytucji branżowych, świata polityki i biznesu. Tegoroczna uroczystość zgromadziła ponad 600 osób. Uroczystość w znakomity sposób poprowadzili: Anna Karna oraz Krzysztof Ibisz, a goście po zakończeniu części oficjalnej bawili się przy muzyce Michała Wiśniewskiego, Pauli oraz zespołu cygańskiego ROMA.

gala4gala5

Konkursy mają charakter cykliczny i jak co roku adresowane są do wszystkich firm i przedsiębiorców z sektora budownictwa, do samorządów, placówek i firm działających na rynku medycznym oraz firm i przedsiębiorstw z Mazowsza, niezależnie od charakteru własności przedsiębiorstwa, jego wielkości czy liczby zatrudnionych pracowników. Nagrody w projektach to prestiżowe tytuły. Są one uhonorowaniem ciężkiej pracy Laureatów, a także docenieniem ich produktów, usług, technologii, procesów oraz metod organizacji i zarządzania.

MedGo na okoliczność tego wydarzenia przygotowało nagrody w dwóch kategoriach: Perły Medycyny i Mazowiecka Firma Roku. Laureaci otrzymali licencję na usługi medyczne i reklamowe. Nagrody z ramienia MedGo wręczał Prezes Zarządu Tomasz Dziobiak.

Prowadzone rozmowy kuluarowe wskazują, iż aż 80% dużych placówek medycznych upatruje swojej przyszłości w eZdrowiu! Perły Medycyny myślą o ciągłym polepszaniu usług na styku z pacjentem i oczekują pełnego wsparcia technologii. Ten fakt cieszy nas, gdyż to oznacza, że trend obecnie budujący się na świecie tez jest obecny w głowach leaderów.

Zdalna obsługa TeleEKG czy wideokonsultacje są nie tylko wyśmienitym uzupełnieniem oferty medczynej dla placówki, ale również narzędziem prowadzenia stałego kontaktu z pacjentem – przekonywali podczas gali dyrektorzy medyczni .