About Tomasz Dziobiak

Utworzony przez Tomasz Dziobiak:

Ogłoszenie wyboru oferty dla projektu UDA-POIG.08.02.00-14-045/14-00

W dniu 22.09.2014 r. w siedzibie firmy MedGo Sp. z o.o.  odbyło się porównanie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.09.2014 r. w związku z realizacją projektu nr UDA-POIG.08.02.00-14-045/14-00 projektu pt. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w MedGo sp. z o. o., które zostało wywieszone w siedzibie oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

More

ZAPYTANIE OFERTOWE NR3/2014

8

W związku z realizacją Projektu „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w MedGo sp. z o. o. (Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-POIG.08.02.00-14-045/14-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, MedGo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia.

More