Monthly Archives: Sierpień 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014

img

W związku z realizacją Projektu „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w MedGo sp. z o. o. (Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-POIG.08.02.00-14-045/14-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, MedGo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia More

Telemedycyna w służbie Zakładom Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Telemedycyna w służbie Zakładom Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Dobro pacjenta jest dla MedGo kluczową sprawą, niemniej jednak staramy się również uświadomić placówkom medycznym, że poprzez współpracę z nami możliwe będzie połączenie innowacyjnych telemedycznych rozwiązań z jednoczesnymi korzyściami finansowymi dla ośrodków. W artykule Telemedycyna – dobre praktyki prezentujemy, jak będzie wyglądało polskie społeczeństwo na przestrzeni More

Telemedycyna – dobre praktyki

Telemedycyna – dobre praktyki

Telemedycyna to nowatorski sposób świadczenia opieki zdrowotnej i usług medycznych, który łączy telekomunikację, informatykę oraz medycynę. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii zapewniona jest błyskawiczna komunikacja między pacjentem a lekarzem bądź lekarzem a drugim lekarzem w celu prewencji schorzeń oraz chorób, utrzymania dobrego zdrowia i monitoringu opieki zdrowotnej. More

Usługi Medgo Cloud w praktyce lekarza rodzinnego

Usługi Medgo Cloud w praktyce lekarza rodzinnego

Według raportu przygotowanego przez Światową Organizację Zdrowia czy Państwowy Zakład Higieny w 2012r. jednoznacznie wynika, że Polacy najczęściej umierają z powodu chorób układu krążenia. Mimo tego, że zmniejszyła się umieralność na zawał czy niedokrwienność serca, to i tak występuje tendencja wzrostowa w przypadku innych chorób, np. niewydolności serca. Należy również wspomnieć, że dorośli Polacy są bardziej narażeni na choroby układu krążenia niż ich rówieśnicy w Zachodniej Europie.(1) More