Monthly Archives: Październik 2013

Współpraca z Nefrologinem

Współpraca z Nefrologinem

MedGo – jako dostawca usług dla Nefrologin przygotowało innowacyjną platformę telemedyczną dla zintegrowanej i spersonalizowanej opieki nad chorymi z niewydolnością nerek. Dzięki elektronicznemu dzienniczkowi Pacjenta lekarz jest w stanie na bieżąco śledzić jego stan zdrowia. Personel medyczny ma wgląd w dokumentację Pacjenta online z każdego miejsca na świecie, dzięki zabezpieczonemu logowaniu na platformę. Pacjent może otrzymywać powiadomienia smsowe lub bezpośrednio w aplikacji mobilnej o wykonaniu pomiarów ciśnienia krwi, wagi oraz ultrafiltracji. Program również przewidział dostosowanie diet do Pacjentów, gdzie po wypełnieniu elektronicznej ankiety diabetolodzy przygotują spersonalizowaną dietę.
Dzięki automatyzacji, powiadomieniom smsowym oraz alertom cały proces pozwala sprawniej i szybciej pomóc pacjentom, którzy korzystają z dializy otrzewnowej w domu.

MedGo wybranym dostawcą dla systemu zintegrowanej opieki nefrologicznej

MedGo wybranym dostawcą dla systemu zintegrowanej opieki nefrologicznej

MedGo – jako dostawca usług dla Nefrologin przygotowało innowacyjną platformę telemedyczną dla zintegrowanej i spersonalizowanej opieki nad chorymi z niewydolnością nerek. Dzięki elektronicznemu dzienniczkowi Pacjenta lekarz jest w stanie na bieżąco śledzić jego stan zdrowia. Personel medyczny ma wgląd w dokumentację Pacjenta online z każdego miejsca na świecie, dzięki zabezpieczonemu logowaniu na platformę. Pacjent może otrzymywać powiadomienia smsowe lub bezpośrednio w aplikacji mobilnej o wykonaniu pomiarów ciśnienia krwi, wagi oraz ultrafiltracji. Program również przewidział dostosowanie diet do Pacjentów, gdzie po wypełnieniu elektronicznej ankiety diabetolodzy przygotują spersonalizowaną dietę.
Dzięki automatyzacji, powiadomieniom smsowym oraz alertom cały proces pozwala sprawniej i szybciej pomóc pacjentom, którzy korzystają z dializy otrzewnowej w domu.

MedGo wybranym dostawcą dla systemu zintegrowanej opieki nefrologicznej

MedGo – jako dostawca usług dla Nefrologin przygotowało innowacyjną platformę telemedyczną dla zintegrowanej i spersonalizowanej opieki nad chorymi z niewydolnością nerek. Dzięki elektronicznemu dzienniczkowi Pacjenta lekarz jest w stanie na bieżąco śledzić jego stan zdrowia. Personel medyczny ma wgląd w dokumentację Pacjenta online z każdego miejsca na świecie, dzięki zabezpieczonemu logowaniu na platformę. Pacjent może otrzymywać powiadomienia smsowe lub bezpośrednio w aplikacji mobilnej o wykonaniu pomiarów ciśnienia krwi, wagi oraz ultrafiltracji. Program również przewidział dostosowanie diet do Pacjentów, gdzie po wypełnieniu elektronicznej ankiety diabetolodzy przygotują spersonalizowaną dietę.
Dzięki automatyzacji, powiadomieniom smsowym oraz alertom cały proces pozwala sprawniej i szybciej pomóc pacjentom, którzy korzystają z dializy otrzewnowej w domu.