Monthly Archives: Wrzesień 2013

MedGo opracowuje system Telerehabilitacji

MedGo opracowuje system Telerehabilitacji

Telerehabilitacja polega na umożliwieniu dostępu do zbioru usług rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym „na odległość”, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych i Internetu. Działanie to ma na celu zapewnienie możliwości terapii, bądź jej uzupełnienie, pacjentom, którzy mają ograniczony dostęp do tradycyjnych metod rehabilitacyjnych z powodów zdrowotnych, finansowych bądź geograficznych. Z myślą o takich osobach MedGo opracowuje system Telerehabilitacji, dzięki któremu pacjent będzie pod stałą kontrolą bez potrzeby wychodzenia z domu.

MedGo opracowuje system Telerehabilitacji

Telerehabilitacja polega na umożliwieniu dostępu do zbioru usług rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym „na odległość”, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych i Internetu. Działanie to ma na celu zapewnienie możliwości terapii, bądź jej uzupełnienie, pacjentom, którzy mają ograniczony dostęp do tradycyjnych metod rehabilitacyjnych z powodów zdrowotnych, finansowych bądź geograficznych. Z myślą o takich osobach MedGo opracowuje system Telerehabilitacji, dzięki któremu pacjent będzie pod stałą kontrolą bez potrzeby wychodzenia z domu.

MedGo w Nałęczowie

MedGo w Nałęczowie

Pakiet Opieki Kardiologicznej będzie dostępny dla kuracjuszy Uzdrowiska Nałęczów od 1 listopada 2013. Dzięki dedykowanym warsztatom organizowanym przez MedGo właściciela marki Cordium kuracjusze będą mogli zapoznać się z możliwościami pakietu i nauczyć wykorzystywać walory samokontroli serca w życiu codziennym. Program organizowany podczas turnusów jest jednym z elementów programy profilaktycznego MedGo. „Serce Pod Opieką”. Zapraszamy również do współpracy pozostałe uzdrowiska. Jest to bowiem okazja do budowy dłużej relacji z pacjentem. Więcej informacji na temat współpracy z uzdrowiskami udziela Prezes MedGo Tomasz Dziobiak.

MedGo w Nałęczowie

Pakiet Całodobowej opieki Kardiologicznej będzie dostępny dla kuracjuszy Uzdrowiska Nałęczów 1 listopada 2013. Dzięki dedykowanym warsztatom organizowanym przez MedGo właściciela marki Cordium kuracjusze będą mogli zapoznać się z możliwościami pakietu i nauczyć wykorzystywać walory samokontroli serca w życiu codziennym. Program organizowany podczas turnusów jest jednym z elementów programy profilaktycznego MedGo. „Serce Pod Opieką”. Zapraszamy również do współpracy pozostałe uzdrowiska. Jest to bowiem okazja do budowy dłużej relacji z pacjentem. Więcej informacji na temat współpracy z uzdrowiskami udziela Prezes Medgo Tomasz Dziobiak.